EU beperkt kosten creditcard gebruik. Hoe zit dat nu?

Op woensdag 17 december 2014 zijn het Europees parlement en de Europese Commissie het eens geworden over een reductie van de kosten van creditcard. De wet wordt begin 2015 formeel aangenomen. Verschillende media pikten dit nieuws op, maar helaas was de berichtgeving niet altijd duidelijk of correct.

Hoe zit het nu? En wat zijn de gevolgen voor klanten van Mollie?

De Europese Commissie heeft al jaren bezwaar tegen de manier waarop de creditcard tarieven tot stand komen en heeft nu een wet opgesteld om o.a. de creditcard tarieven te reduceren.

In de wet staat dat de Interchange fee voor creditcard betalingen binnen de EU wordt gemaximeerd op 0,3% van het transactiebedrag. Let op, het gaat hierbij dus alleen om de Interchange fee.

De kosten van een creditcard betaling bestaan namelijk grofweg uit drie onderdelen:

  • de Acquiring fee, namelijk de kosten voor het aansluiten van de winkelier en het verwerken van de betaalopdracht;
  • de Scheme fee, namelijk de kosten voor het verwerken van de betaalopdrachten door Mastercard of Visa;
  • de Interchange fee, namelijk de kosten voor het uitgeven van de creditcard aan de consument en het verwerken van de betaalopdracht.

Als bijvoorbeeld een consument met een door ING Bank uitgegeven Mastercard creditcard betaalt, dat bestaan de transactiekosten uit een component voor Mollie en haar dienstverleners, een deel voor Mastercard en de Interchange fee voor ING Bank.

Alleen voor het derde component, de Interchange fee, wordt een bovengrens gesteld. De overige kosten niet.

Het is dus niet zo, zoals een aantal media suggereerde, dat de creditcard tarieven voor winkeliers maximaal 0,3% zullen zijn. Bovendien duurt het nog even voordat de wet in werking treedt.

Omdat de wet nog niet formeel is aangenomen en de creditcardketen uit veel verschillende partijen bestaat, kunnen we nog niet inschatten wanneer de bovengrens ingaat.

Als de kostenreductie eenmaal is doorgevoerd zullen wij de tarieven daar natuurlijk op aanpassen.