Incassomachtigen, een valse start

23 juli 2015

Onder de naam “digitaal incassomachtigen” introduceren de Nederlandse banken momenteel de langverwachte elektronische machtiging. Op een manier die sterk doet denken aan een iDEAL-transactie, wordt een consument doorgeleid naar zijn bank om binnen zijn vertrouwde bankomgeving een erkende machtiging af te geven. Wat houdt dit in en hoe verschilt het van bestaande digitale incassoproducten?

De Europese incasso

Het incassoproduct dat sinds de invoering van IBAN in Nederland wordt gebruikt, de SEPA Direct Debit, is volledig gebaseerd op Europese regelgeving. Hierin is onder andere beschreven hoe een geldige machtiging afgegeven kan worden: op papier of elektronisch. Met ‘elektronisch’ wordt hier niet het vinkje op een internetpagina bedoeld waarmee je aangeeft via incasso te willen betalen, maar een manier waarop de toegang van de consument tot de opgegeven IBAN wordt gecontroleerd.

Voor deze elektronische controle moet de consument dus inloggen bij zijn vertrouwde bankomgeving, zoals bij het nieuwe digitaal incassomachtigen.

Huidige ‘onjuiste’ oplossing

Bij de prijsstelling van het incassomachtigen lijken de banken vooral de papieren machtiging als uitgangspunt genomen te hebben. Brief, porto en verwerking van het teruggestuurde ingevulde machtigingsformulier is kostbaar. Eén van de Nederlandse banken vindt EUR 0,75 per afgegeven machtiging plus enkele tientjes abonnementsgeld per maand terecht een aantrekkelijk alternatief.

De praktijk is echter dat we de meeste overeenkomsten, van energiecontracten tot telefoonabonnementen, inmiddels al online aangaan, waarbij ook een machtiging wordt afgeven. Dat laatste gebeurt nu echter meestal op ‘onjuiste’ wijze. Enerzijds omdat het tot nu toe ontbrak aan een elektronische machtiging, maar anderzijds ook vooral omdat het in het overgrote gedeelte van de gevallen gewoon goed gaat, tegen geringe kosten. Een bank controleert immers niet op het aanwezig zijn van een geldige machtiging bij het uitvoeren van een incasso. In dat licht is de genoemde prijs erg hoog. Het nodigt grote ondernemingen ook niet uit om de duizenden en vaak miljoenen machtigingen in hun administratie alsnog te gaan ‘legaliseren’.

Het stornorecht geldt altijd

In weer andere Europese regelgeving is bepaald dat een consument altijd gedurende 56 dagen nadat de incasso is afgeschreven het recht heeft deze terug te draaien (storno) zonder verder opgaaf van reden. Het stornorecht staat los van de wijze waarop de machtiging is afgegeven: op de juiste wijze, op onjuiste wijze of helemaal niet. Incassomachtigen beschermt dus op geen enkele wijze tegen het storneren door de consument. De betaalverplichting voor een afgenomen product of dienst blijft na de storno gewoon bestaan en de hoge kosten zitten in het alsnog verkrijgen van de betaling.

Incassoproduct Mollie

Mollie wil verkoop via het internet vooral efficiënt en veilig maken en houden. Binnenkort lanceren we ons incassoproduct, op de eenvoudige, transparante en laagdrempelige wijze zoals men van Mollie mag verwachten. Een vorm van elektronisch machtigen zal daar uiteindelijk ook bij gaan horen, maar dan dient het een toegevoegde waarde te leveren die de kostprijs rechtvaardigt.

Voorlopig zien we de wijze waarop de eerste bank die incassomachtigen in de markt zet vooral als een valse start. Het is niet de papieren machtiging, maar de online machtiging die om een beter, maar wel (kosten)efficiënt alternatief vraagt. Een simpel vinkje zullen vele acceptanten als een alternatief blijven zien, eventueel aangevuld met een iDEAL-betaling voor de eerste termijn.

Na de zomer wordt er Europese wetgeving aangenomen waarbij een consument partijen zoals Mollie ook toegang kan geven tot de betaalrekening, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een machtiging. We kunnen niet wachten…