Mollie adviseert marktpartijen over iDEAL

12 november 2015

Afgelopen dinsdag (10 november) was Mollie aanwezig bij een overleg tussen de belangrijkste partijen binnen het iDEAL-domein: acquiring banken, issuing banken en Payment Service Providers.

Dit samenzijn is opgezet nadat een aantal betaaldienstverleners, waaronder wij, bij de Betaalvereniging hebben aangegeven het nuttig te vinden om met alle partijen om tafel te gaan.

Het doel van deze bijeenkomst was het uitwisselen van informatie tussen de verschillende partijen. Als onderdeel daarvan heb ik namens Mollie een presentatie gehouden en daarin een drietal suggesties gedaan om de conversie van iDEAL te verhogen.

Conversie verhogen

Gemiddeld heeft iDEAL een conversie van 85%. Bij Mollie herkennen we deze aantallen. Dit betekent dat 15% van de transacties momenteel mislukt, verloopt of geannuleerd wordt om welke reden dan ook.

Mollie heeft de volgende suggesties gedaan die dit percentage mogelijk kunnen verhogen:

Laat de naam van de CPSP achterwege

Op dit moment wordt de naam van de CPSP die de betaling verwerkt getoond tijdens het betaalproces (in het iDEAL-scherm) en op het afschrift. Dat zorgt ervoor dat het artikel “Ik zie Stg. Mollie Payments op mijn afschrift. Wat is dit?” in de top tien van meest gestelde vragen staat. Dit zou kunnen leiden tot een hoger aantal annuleringen omdat een consument onze naam niet herkent. Het weglaten van deze vermelding, of het opvallender maken van de naam van de webwinkel, kan leiden tot meer vertrouwen.

Zorg voor een dynamische authenticatie van de betaling

Afgelopen september werd mijn dochter twee jaar. Voor haar verjaardag wilde ik een loopfiets aanschaffen en moest deze op kantoor betalen. Helaas had ik geen reader bij de hand zodat ik niet kon afrekenen via mijn desktop. Uiteindelijk heb ik de bestelling kunnen afronden door via mijn telefoon het bestelproces te doorlopen en via mijn bank app te betalen.

Ik heb marktpartijen (en dan met name de banken) aangespoord na te denken over een makkelijkere authenticatie van een iDEAL-betaling bijvoorbeeld in combinatie met mobiel. Dit zou bijvoorbeeld kunnen verlopen via een QR-code of pushbericht. Het weglaten van de authenticatie wanneer het een transactie betreft met een laag risico (net zoals bij Contactloos Betalen), is mijns inziens ook een goede optie.

Maak het mogelijk extra data mee te sturen met een iDEAL-betaling

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het tonen van bijvoorbeeld de inhoud van het winkelmandje gedurende het betaalproces een positieve impact kan hebben op de conversie.

Een variatie hierop is het meesturen van een PDF (van bijvoorbeeld een factuur).

Het is natuurlijk lastig te zeggen wat precies zal leiden tot een hogere conversie. Zeker als je nog niet weet waarom 15% momenteel mislukt. Eén van de actiepunten van de bijeenkomst is dat we als markt zullen gaan kijken hoe we in kaart kunnen brengen wat er misgaat en waarom.

Hopelijk leiden de besproken punten ook tot concrete oplossingen die zorgen voor een hogere conversie. We zullen ons blijven inzetten om hierin mee te denken en de marktpartijen te prikkelen om buiten de kaders te denken.

Wordt vervolgd…