Herken de fraudeur en vergroot de welvaart

In een willekeurige week verwerken we betalingen voor meer dan 10.000 webwinkels. Al deze bedrijven moeten we stuk voor stuk kennen. Daarom vragen we van alle nieuwe klanten de bedrijfs- en persoonsgegevens op en vragen soms nog om aanvullende informatie als er voor ons onduidelijkheden zijn.

Het kennen van de klant is een wettelijke eis maar ook iets waar we binnen de e-commerce sector en als samenleving een gedeeld belang bij hebben.

Voorkomen van fraude en oplichting

Helaas komen fraude en oplichting vaak voor en worden we daar bij Mollie ook regelmatig mee geconfronteerd.

Op dinsdag 20 januari 2015 kwam in het programma Opgelicht een malafide iPhone verkoper aan bod. De webwinkel verkocht relatief goedkope iPhones maar leverde niet en ging er met het geld vandoor.

Voordat de oplichter bij onze conculega en zijn bank de betalingen liet verwerken, was hij korte tijd klant van Mollie. Wij kregen al snel argwaan en hebben direct de uitbetaling van de ontvangen gelden stopgezet.

In dit soort gevallen nemen we eerst contact op met onze klant om erachter te komen wat er speelt. Nadat de fraudeur de door ons opgevraagde informatie niet wilde leveren en het steeds duidelijker werd dat er iets mis was, hebben we de fraudeur helemaal afgesloten en alle ontvangen betalingen aan de consumenten teruggestort.

Vertrouwen, e-commerce en welvaart

Ik zie het mede als onze taak als PSP om criminelen, fraudeurs en oplichter buiten de deur te houden en zo e-commerce vrij en veilig te houden voor ons allemaal.

Bij het kopen op afstand speelt vertrouwen namelijk een belangrijke rol. Hoe meer vertrouwen er is, hoe gemakkelijker online kopen gaat. Hoe minder vertrouwen, hoe meer maatregelen we allemaal moeten treffen om de aankoop mogelijk te maken. Hierdoor wordt kopen op internet stroever, worden drempels verhoogd, daalt de conversie en wordt het voor iedereen duurder.

De liefhebber verwijs ik graag door naar het boek Trust van Francis Fukuyama waarin hij uitlegt hoe de kosten van handel (waaronder e-commerce) lager zijn en de uiteindelijke collectieve welvaart hoger is in een samenleving met een hoog onderling vertrouwen (zoals Duitsland en Japan en mijns inziens ook Nederland). Kent de samenleving een laag onderling vertrouwensniveau, dan stijgen snel de kosten van de handel en daalt daarmee de algehele welvaart.

Vertrouwen is dus nodig om e-commerce soepel te laten verlopen en draagt daarmee bij aan de economische groei van Nederland.

De activiteiten van fraudeurs schaden het vertrouwen in e-commerce terwijl we er juist allemaal baat bij hebben dat dit vertrouwen behouden blijft. Bij Mollie proberen we hieraan bij te dragen en willen daarom soms wat meer weten over onze klanten.

 

Volg @MollieNL

Profitez de meilleurs paiements dès maintenant.