Nemen consumenten de controle over hun data terug?

Nemen consumenten de controle over hun data terug?

Nemen consumenten de controle over hun data terug?

Nemen consumenten de controle over hun data terug?

Happy Horizon en Mollie onderzoeken samen met 23 experts of de consument ander gedrag vertoont nu deze meer controle krijgt over zijn persoonsgegevens.

Happy Horizon en Mollie onderzoeken samen met 23 experts of de consument ander gedrag vertoont nu deze meer controle krijgt over zijn persoonsgegevens.

Vertrouwen-en-veiligheid

8 dec. 2023

Data zijn voor bedrijven het nieuwe goud. Jarenlang waren ze vrij om te doen met data wat ze wilden. Maar de roep om privacy klinkt steeds luider en overheden willen consumenten beter beschermen door ze de controle over hun data terug te geven.

Maar hoe moet het verder als consumenten steeds kritischer omgaan met het delen van persoonlijke data? Is het dan over en uit voor de data-economie? En hoe ga je daar als bedrijf mee om?

15 experts uit de digitale branche - waaronder Happy Horizon en Mollie - voerden een onderzoek naar mogelijke veranderingen in het consumentengedrag ten aanzien van het delen van persoonlijke data en de impact hiervan op organisaties. We vatten de belangrijkste conclusies van het onderzoek voor je samen.

Data zijn voor bedrijven het nieuwe goud. Jarenlang waren ze vrij om te doen met data wat ze wilden. Maar de roep om privacy klinkt steeds luider en overheden willen consumenten beter beschermen door ze de controle over hun data terug te geven.

Maar hoe moet het verder als consumenten steeds kritischer omgaan met het delen van persoonlijke data? Is het dan over en uit voor de data-economie? En hoe ga je daar als bedrijf mee om?

15 experts uit de digitale branche - waaronder Happy Horizon en Mollie - voerden een onderzoek naar mogelijke veranderingen in het consumentengedrag ten aanzien van het delen van persoonlijke data en de impact hiervan op organisaties. We vatten de belangrijkste conclusies van het onderzoek voor je samen.

Data zijn voor bedrijven het nieuwe goud. Jarenlang waren ze vrij om te doen met data wat ze wilden. Maar de roep om privacy klinkt steeds luider en overheden willen consumenten beter beschermen door ze de controle over hun data terug te geven.

Maar hoe moet het verder als consumenten steeds kritischer omgaan met het delen van persoonlijke data? Is het dan over en uit voor de data-economie? En hoe ga je daar als bedrijf mee om?

15 experts uit de digitale branche - waaronder Happy Horizon en Mollie - voerden een onderzoek naar mogelijke veranderingen in het consumentengedrag ten aanzien van het delen van persoonlijke data en de impact hiervan op organisaties. We vatten de belangrijkste conclusies van het onderzoek voor je samen.

Data zijn voor bedrijven het nieuwe goud. Jarenlang waren ze vrij om te doen met data wat ze wilden. Maar de roep om privacy klinkt steeds luider en overheden willen consumenten beter beschermen door ze de controle over hun data terug te geven.

Maar hoe moet het verder als consumenten steeds kritischer omgaan met het delen van persoonlijke data? Is het dan over en uit voor de data-economie? En hoe ga je daar als bedrijf mee om?

15 experts uit de digitale branche - waaronder Happy Horizon en Mollie - voerden een onderzoek naar mogelijke veranderingen in het consumentengedrag ten aanzien van het delen van persoonlijke data en de impact hiervan op organisaties. We vatten de belangrijkste conclusies van het onderzoek voor je samen.

1. Nieuwe regels rond e-privacy

De regelgeving rond het gebruik van consumentendata is volop in verandering. Zowel Europa als lokale overheden werken aan strengere wetten rond e-privacy. Denk maar aan:

 • E-privacyverordening (Europees)

 • Data Act (Europees)

 • Data Governance Act (Europees)

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Nederland)

Al deze regels zijn in het leven geroepen om persoonsgegevens beter te beschermen en consumenten meer controle te geven over hun data (en vooral: hoe bedrijven die data gebruiken).

Aan de andere kant is er ook aandacht voor de noden van de bedrijven in een door data gedreven economie. Europa wil een eerlijkere digitale markt creëren en een concurrerende datamarkt promoten. Daarbij draait het vooral om het verantwoord delen van data. Door een veilige omgeving te creëren voor het delen van data moeten consumenten meer vertrouwen krijgen in het delen van hun gegevens.

Wil je meer weten over de nieuwe regelgeving?

Lees de volledige bluepaper via deze link en verdiep je verder in het onderzoek.

Wil je na het lezen van de paper meer weten over de impact van de scenario's en wat jouw organisatie kan doen om klaar te zijn voor het veranderend consumentengedrag? Vraag een adviesgesprek aan met Happy Horizon via deze link.

De regelgeving rond het gebruik van consumentendata is volop in verandering. Zowel Europa als lokale overheden werken aan strengere wetten rond e-privacy. Denk maar aan:

 • E-privacyverordening (Europees)

 • Data Act (Europees)

 • Data Governance Act (Europees)

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Nederland)

Al deze regels zijn in het leven geroepen om persoonsgegevens beter te beschermen en consumenten meer controle te geven over hun data (en vooral: hoe bedrijven die data gebruiken).

Aan de andere kant is er ook aandacht voor de noden van de bedrijven in een door data gedreven economie. Europa wil een eerlijkere digitale markt creëren en een concurrerende datamarkt promoten. Daarbij draait het vooral om het verantwoord delen van data. Door een veilige omgeving te creëren voor het delen van data moeten consumenten meer vertrouwen krijgen in het delen van hun gegevens.

Wil je meer weten over de nieuwe regelgeving?

Lees de volledige bluepaper via deze link en verdiep je verder in het onderzoek.

Wil je na het lezen van de paper meer weten over de impact van de scenario's en wat jouw organisatie kan doen om klaar te zijn voor het veranderend consumentengedrag? Vraag een adviesgesprek aan met Happy Horizon via deze link.

De regelgeving rond het gebruik van consumentendata is volop in verandering. Zowel Europa als lokale overheden werken aan strengere wetten rond e-privacy. Denk maar aan:

 • E-privacyverordening (Europees)

 • Data Act (Europees)

 • Data Governance Act (Europees)

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Nederland)

Al deze regels zijn in het leven geroepen om persoonsgegevens beter te beschermen en consumenten meer controle te geven over hun data (en vooral: hoe bedrijven die data gebruiken).

Aan de andere kant is er ook aandacht voor de noden van de bedrijven in een door data gedreven economie. Europa wil een eerlijkere digitale markt creëren en een concurrerende datamarkt promoten. Daarbij draait het vooral om het verantwoord delen van data. Door een veilige omgeving te creëren voor het delen van data moeten consumenten meer vertrouwen krijgen in het delen van hun gegevens.

Wil je meer weten over de nieuwe regelgeving?

Lees de volledige bluepaper via deze link en verdiep je verder in het onderzoek.

Wil je na het lezen van de paper meer weten over de impact van de scenario's en wat jouw organisatie kan doen om klaar te zijn voor het veranderend consumentengedrag? Vraag een adviesgesprek aan met Happy Horizon via deze link.

De regelgeving rond het gebruik van consumentendata is volop in verandering. Zowel Europa als lokale overheden werken aan strengere wetten rond e-privacy. Denk maar aan:

 • E-privacyverordening (Europees)

 • Data Act (Europees)

 • Data Governance Act (Europees)

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Nederland)

Al deze regels zijn in het leven geroepen om persoonsgegevens beter te beschermen en consumenten meer controle te geven over hun data (en vooral: hoe bedrijven die data gebruiken).

Aan de andere kant is er ook aandacht voor de noden van de bedrijven in een door data gedreven economie. Europa wil een eerlijkere digitale markt creëren en een concurrerende datamarkt promoten. Daarbij draait het vooral om het verantwoord delen van data. Door een veilige omgeving te creëren voor het delen van data moeten consumenten meer vertrouwen krijgen in het delen van hun gegevens.

Wil je meer weten over de nieuwe regelgeving?

Lees de volledige bluepaper via deze link en verdiep je verder in het onderzoek.

Wil je na het lezen van de paper meer weten over de impact van de scenario's en wat jouw organisatie kan doen om klaar te zijn voor het veranderend consumentengedrag? Vraag een adviesgesprek aan met Happy Horizon via deze link.

2. Hoe gaan consumenten nu om met data?

Uit het onderzoek naar het gedrag en de houding van consumenten ten opzichte van online privacy blijkt dat er een opvallend verschil is tussen wat consumenten zeggen en wat ze doen.

Zo geeft 71% van de respondenten aan dat websites hun persoonlijke data niet mogen gebruiken. Maar in de praktijk blijkt dat ze toch bereid zijn hun data te delen. Hoe komt dit?

 • Vaak begrijpen consumenten niet goed welke gegevens over hen worden verzameld, hoe die worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. Dat maakt het erg lastig om een juiste keuze te maken.

 • Anderen nemen een onverschillige houding aan: zij zien het nut niet van het beschermen van hun privacy en aanvaarden de voorwaarden, omdat er geen ontkomen aan is.

 • Tot slot zijn er consumenten die heel bewust en voorzichtig met persoonlijke data omgaan. Al is dat een minderheid.

Algemeen kunnen we stellen dat de meeste consumenten op dit moment nog te weinig kennis over data hebben om er kritisch mee om te gaan.

Uit het onderzoek naar het gedrag en de houding van consumenten ten opzichte van online privacy blijkt dat er een opvallend verschil is tussen wat consumenten zeggen en wat ze doen.

Zo geeft 71% van de respondenten aan dat websites hun persoonlijke data niet mogen gebruiken. Maar in de praktijk blijkt dat ze toch bereid zijn hun data te delen. Hoe komt dit?

 • Vaak begrijpen consumenten niet goed welke gegevens over hen worden verzameld, hoe die worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. Dat maakt het erg lastig om een juiste keuze te maken.

 • Anderen nemen een onverschillige houding aan: zij zien het nut niet van het beschermen van hun privacy en aanvaarden de voorwaarden, omdat er geen ontkomen aan is.

 • Tot slot zijn er consumenten die heel bewust en voorzichtig met persoonlijke data omgaan. Al is dat een minderheid.

Algemeen kunnen we stellen dat de meeste consumenten op dit moment nog te weinig kennis over data hebben om er kritisch mee om te gaan.

Uit het onderzoek naar het gedrag en de houding van consumenten ten opzichte van online privacy blijkt dat er een opvallend verschil is tussen wat consumenten zeggen en wat ze doen.

Zo geeft 71% van de respondenten aan dat websites hun persoonlijke data niet mogen gebruiken. Maar in de praktijk blijkt dat ze toch bereid zijn hun data te delen. Hoe komt dit?

 • Vaak begrijpen consumenten niet goed welke gegevens over hen worden verzameld, hoe die worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. Dat maakt het erg lastig om een juiste keuze te maken.

 • Anderen nemen een onverschillige houding aan: zij zien het nut niet van het beschermen van hun privacy en aanvaarden de voorwaarden, omdat er geen ontkomen aan is.

 • Tot slot zijn er consumenten die heel bewust en voorzichtig met persoonlijke data omgaan. Al is dat een minderheid.

Algemeen kunnen we stellen dat de meeste consumenten op dit moment nog te weinig kennis over data hebben om er kritisch mee om te gaan.

Uit het onderzoek naar het gedrag en de houding van consumenten ten opzichte van online privacy blijkt dat er een opvallend verschil is tussen wat consumenten zeggen en wat ze doen.

Zo geeft 71% van de respondenten aan dat websites hun persoonlijke data niet mogen gebruiken. Maar in de praktijk blijkt dat ze toch bereid zijn hun data te delen. Hoe komt dit?

 • Vaak begrijpen consumenten niet goed welke gegevens over hen worden verzameld, hoe die worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. Dat maakt het erg lastig om een juiste keuze te maken.

 • Anderen nemen een onverschillige houding aan: zij zien het nut niet van het beschermen van hun privacy en aanvaarden de voorwaarden, omdat er geen ontkomen aan is.

 • Tot slot zijn er consumenten die heel bewust en voorzichtig met persoonlijke data omgaan. Al is dat een minderheid.

Algemeen kunnen we stellen dat de meeste consumenten op dit moment nog te weinig kennis over data hebben om er kritisch mee om te gaan.

3. Drie scenario's voor de toekomst

Hoe ziet de toekomst er dan uit? De experts tekenden drie scenario’s uit, gebaseerd op verschillende niveaus van betrokkenheid met betrekking tot privacy.

Scenario 1: Privacy by Design

Bij dit principe nemen bedrijven gegevensbescherming als uitgangspunt. Op elke plek in het klanttraject waar ze data verzamelen, leggen ze uit met welk doel dat gebeurt en geven ze bezoekers de keuze welke data ze al dan niet willen delen.

Scenario 2: Personal Digital Wallet

Een digitale wallet waarin consumenten hun digitale identiteit (m.a.w. hun persoonsgegevens) kunnen opslaan. Ze kunnen zich hiermee identificeren, informatie uitwisselen en gevoelige gegevens beschermen.

Scenario 3: Single Sign-on

Een technische benadering die gebruikers toelaat om met één set inloggegevens toegang te krijgen tot meerdere systemen, platformen of services, en zo de controle houden over persoonlijke gegevens. Hier staat gebruiksgemak voorop.

Voor elk type consument is er een oplossing beschikbaar. Maar elke benadering heeft ook voor- en nadelen. Lees de volledige bluepaper voor meer inzichten.

Hoe ziet de toekomst er dan uit? De experts tekenden drie scenario’s uit, gebaseerd op verschillende niveaus van betrokkenheid met betrekking tot privacy.

Scenario 1: Privacy by Design

Bij dit principe nemen bedrijven gegevensbescherming als uitgangspunt. Op elke plek in het klanttraject waar ze data verzamelen, leggen ze uit met welk doel dat gebeurt en geven ze bezoekers de keuze welke data ze al dan niet willen delen.

Scenario 2: Personal Digital Wallet

Een digitale wallet waarin consumenten hun digitale identiteit (m.a.w. hun persoonsgegevens) kunnen opslaan. Ze kunnen zich hiermee identificeren, informatie uitwisselen en gevoelige gegevens beschermen.

Scenario 3: Single Sign-on

Een technische benadering die gebruikers toelaat om met één set inloggegevens toegang te krijgen tot meerdere systemen, platformen of services, en zo de controle houden over persoonlijke gegevens. Hier staat gebruiksgemak voorop.

Voor elk type consument is er een oplossing beschikbaar. Maar elke benadering heeft ook voor- en nadelen. Lees de volledige bluepaper voor meer inzichten.

Hoe ziet de toekomst er dan uit? De experts tekenden drie scenario’s uit, gebaseerd op verschillende niveaus van betrokkenheid met betrekking tot privacy.

Scenario 1: Privacy by Design

Bij dit principe nemen bedrijven gegevensbescherming als uitgangspunt. Op elke plek in het klanttraject waar ze data verzamelen, leggen ze uit met welk doel dat gebeurt en geven ze bezoekers de keuze welke data ze al dan niet willen delen.

Scenario 2: Personal Digital Wallet

Een digitale wallet waarin consumenten hun digitale identiteit (m.a.w. hun persoonsgegevens) kunnen opslaan. Ze kunnen zich hiermee identificeren, informatie uitwisselen en gevoelige gegevens beschermen.

Scenario 3: Single Sign-on

Een technische benadering die gebruikers toelaat om met één set inloggegevens toegang te krijgen tot meerdere systemen, platformen of services, en zo de controle houden over persoonlijke gegevens. Hier staat gebruiksgemak voorop.

Voor elk type consument is er een oplossing beschikbaar. Maar elke benadering heeft ook voor- en nadelen. Lees de volledige bluepaper voor meer inzichten.

Hoe ziet de toekomst er dan uit? De experts tekenden drie scenario’s uit, gebaseerd op verschillende niveaus van betrokkenheid met betrekking tot privacy.

Scenario 1: Privacy by Design

Bij dit principe nemen bedrijven gegevensbescherming als uitgangspunt. Op elke plek in het klanttraject waar ze data verzamelen, leggen ze uit met welk doel dat gebeurt en geven ze bezoekers de keuze welke data ze al dan niet willen delen.

Scenario 2: Personal Digital Wallet

Een digitale wallet waarin consumenten hun digitale identiteit (m.a.w. hun persoonsgegevens) kunnen opslaan. Ze kunnen zich hiermee identificeren, informatie uitwisselen en gevoelige gegevens beschermen.

Scenario 3: Single Sign-on

Een technische benadering die gebruikers toelaat om met één set inloggegevens toegang te krijgen tot meerdere systemen, platformen of services, en zo de controle houden over persoonlijke gegevens. Hier staat gebruiksgemak voorop.

Voor elk type consument is er een oplossing beschikbaar. Maar elke benadering heeft ook voor- en nadelen. Lees de volledige bluepaper voor meer inzichten.

4. Wat kan je als bedrijf ondernemen?

Klinkt dit voor jou nog als een ver-van-mijn-bedshow? Besef dan dat je er alle belang bij hebt om vandaag al bewust om te gaan met consumentendata. Consumenten zijn immers loyaler ten opzichte van bedrijven die transparant omgaan met hun data en hun online privacy respecteren.

We geven je graag drie tips waarmee je meteen aan de slag kan:

1. Vraag alleen gegevens die je nodig hebt

De bewustwording rond data groeit, waardoor ook het gedrag van consumenten evolueert. Als bedrijf zal je moeten kunnen verantwoorden waarom je bepaalde data verzamelt. Vraag dus enkel gegevens die je écht nodig hebt om nieuwe klanten aan te trekken, huidige klanten te ondersteunen, je service optimaal te laten renderen en daarnaast ook financieel succesvol te zijn.

2. Neem je verantwoordelijkheid

Consumenten kunnen onmogelijk het voortouw nemen in de discussie over het delen en gebruiken van data. Besef dat je als organisatie de verantwoordelijkheid hebt om acties begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te houden, en te garanderen dat gegevens van klanten bij jou veilig zijn.

3. Blijf op de hoogte

De wereld van privacy en gegevensbeheer evolueert snel. Consumenten hebben verschillende opties om hun data te beschermen, zoals Privacy by Design, Personal Digital Wallets en Single Sign-On. Er bestaat geen ‘one size fits all’-oplossing. Blijf daarom op de hoogte van de ontwikkelingen in de wetgeving en markttrends, zodat je de gepaste acties kunt ondernemen.

Klinkt dit voor jou nog als een ver-van-mijn-bedshow? Besef dan dat je er alle belang bij hebt om vandaag al bewust om te gaan met consumentendata. Consumenten zijn immers loyaler ten opzichte van bedrijven die transparant omgaan met hun data en hun online privacy respecteren.

We geven je graag drie tips waarmee je meteen aan de slag kan:

1. Vraag alleen gegevens die je nodig hebt

De bewustwording rond data groeit, waardoor ook het gedrag van consumenten evolueert. Als bedrijf zal je moeten kunnen verantwoorden waarom je bepaalde data verzamelt. Vraag dus enkel gegevens die je écht nodig hebt om nieuwe klanten aan te trekken, huidige klanten te ondersteunen, je service optimaal te laten renderen en daarnaast ook financieel succesvol te zijn.

2. Neem je verantwoordelijkheid

Consumenten kunnen onmogelijk het voortouw nemen in de discussie over het delen en gebruiken van data. Besef dat je als organisatie de verantwoordelijkheid hebt om acties begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te houden, en te garanderen dat gegevens van klanten bij jou veilig zijn.

3. Blijf op de hoogte

De wereld van privacy en gegevensbeheer evolueert snel. Consumenten hebben verschillende opties om hun data te beschermen, zoals Privacy by Design, Personal Digital Wallets en Single Sign-On. Er bestaat geen ‘one size fits all’-oplossing. Blijf daarom op de hoogte van de ontwikkelingen in de wetgeving en markttrends, zodat je de gepaste acties kunt ondernemen.

Klinkt dit voor jou nog als een ver-van-mijn-bedshow? Besef dan dat je er alle belang bij hebt om vandaag al bewust om te gaan met consumentendata. Consumenten zijn immers loyaler ten opzichte van bedrijven die transparant omgaan met hun data en hun online privacy respecteren.

We geven je graag drie tips waarmee je meteen aan de slag kan:

1. Vraag alleen gegevens die je nodig hebt

De bewustwording rond data groeit, waardoor ook het gedrag van consumenten evolueert. Als bedrijf zal je moeten kunnen verantwoorden waarom je bepaalde data verzamelt. Vraag dus enkel gegevens die je écht nodig hebt om nieuwe klanten aan te trekken, huidige klanten te ondersteunen, je service optimaal te laten renderen en daarnaast ook financieel succesvol te zijn.

2. Neem je verantwoordelijkheid

Consumenten kunnen onmogelijk het voortouw nemen in de discussie over het delen en gebruiken van data. Besef dat je als organisatie de verantwoordelijkheid hebt om acties begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te houden, en te garanderen dat gegevens van klanten bij jou veilig zijn.

3. Blijf op de hoogte

De wereld van privacy en gegevensbeheer evolueert snel. Consumenten hebben verschillende opties om hun data te beschermen, zoals Privacy by Design, Personal Digital Wallets en Single Sign-On. Er bestaat geen ‘one size fits all’-oplossing. Blijf daarom op de hoogte van de ontwikkelingen in de wetgeving en markttrends, zodat je de gepaste acties kunt ondernemen.

Klinkt dit voor jou nog als een ver-van-mijn-bedshow? Besef dan dat je er alle belang bij hebt om vandaag al bewust om te gaan met consumentendata. Consumenten zijn immers loyaler ten opzichte van bedrijven die transparant omgaan met hun data en hun online privacy respecteren.

We geven je graag drie tips waarmee je meteen aan de slag kan:

1. Vraag alleen gegevens die je nodig hebt

De bewustwording rond data groeit, waardoor ook het gedrag van consumenten evolueert. Als bedrijf zal je moeten kunnen verantwoorden waarom je bepaalde data verzamelt. Vraag dus enkel gegevens die je écht nodig hebt om nieuwe klanten aan te trekken, huidige klanten te ondersteunen, je service optimaal te laten renderen en daarnaast ook financieel succesvol te zijn.

2. Neem je verantwoordelijkheid

Consumenten kunnen onmogelijk het voortouw nemen in de discussie over het delen en gebruiken van data. Besef dat je als organisatie de verantwoordelijkheid hebt om acties begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te houden, en te garanderen dat gegevens van klanten bij jou veilig zijn.

3. Blijf op de hoogte

De wereld van privacy en gegevensbeheer evolueert snel. Consumenten hebben verschillende opties om hun data te beschermen, zoals Privacy by Design, Personal Digital Wallets en Single Sign-On. Er bestaat geen ‘one size fits all’-oplossing. Blijf daarom op de hoogte van de ontwikkelingen in de wetgeving en markttrends, zodat je de gepaste acties kunt ondernemen.

Meer weten?

Lees de volledige bluepaper via deze link en verdiep je verder in het onderzoek.

Wil je na het lezen van de paper meer weten over de impact van de scenario's en wat jouw organisatie kan doen om klaar te zijn voor het veranderend consumentengedrag? Vraag een adviesgesprek aan met Happy Horizon via deze link.

Lees de volledige bluepaper via deze link en verdiep je verder in het onderzoek.

Wil je na het lezen van de paper meer weten over de impact van de scenario's en wat jouw organisatie kan doen om klaar te zijn voor het veranderend consumentengedrag? Vraag een adviesgesprek aan met Happy Horizon via deze link.

Lees de volledige bluepaper via deze link en verdiep je verder in het onderzoek.

Wil je na het lezen van de paper meer weten over de impact van de scenario's en wat jouw organisatie kan doen om klaar te zijn voor het veranderend consumentengedrag? Vraag een adviesgesprek aan met Happy Horizon via deze link.

Lees de volledige bluepaper via deze link en verdiep je verder in het onderzoek.

Wil je na het lezen van de paper meer weten over de impact van de scenario's en wat jouw organisatie kan doen om klaar te zijn voor het veranderend consumentengedrag? Vraag een adviesgesprek aan met Happy Horizon via deze link.

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update. Ontvang productupdates, nieuws en succesverhalen van andere Mollie-klanten rechtstreeks in je mailbox.

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update. Ontvang productupdates, nieuws en succesverhalen van andere Mollie-klanten rechtstreeks in je mailbox.

Verbind elke betaling. Verbeter elk onderdeel van je bedrijf.

Mis geen enkele update. Ontvang productupdates, nieuws en succesverhalen van andere Mollie-klanten rechtstreeks in je mailbox.

Blijf op de hoogte

Mis geen enkele update. Ontvang productupdates, nieuws en succesverhalen van andere Mollie-klanten rechtstreeks in je mailbox.

Form fields
Form fields
Form fields

Table of contents

Table of contents

MollieInzichtenNemen consumenten de controle over hun data terug?
MollieInzichtenNemen consumenten de controle over hun data terug?