Direct vs. indirect cashflowmethods for e-commerce

Een cashflowoverzicht is een momentopname van het financiële welzijn van je bedrijf.

Het belangrijkste doel is kunnen zien hoeveel liquid middelen je hebt nadat je de uitgaven van de inkomsten hebt afgetrokken. Als je dat weet, kun je beter beoordelen of je genoeg inkomsten hebt om de kosten van je bedrijfsactiviteiten te dekken. Bovendien, en dat est minstens zo belangrijk, vertelt je netto cashflow of je aan je schulden en verplichtingen kunt voldoen.

Op zich een simpel verhaal. Maar soms is het moeilijk te zien welke berekeningsmethode jouw accountant heeft gehanteerd voor het cashflowoverzicht : from direct of from indirect cashflowmethode.

Elk type cashflowoverzicht vertelt iets anders over je bedrijfsvoering. De makkelijkste manier om te ontdekken welke cashflowberekening je accountant heeft gebruikt, is natuurlijk door het gewoon te vragen. I accountant kan precies uitleggen welke methode voor jouw bedrijf is gebruikt en alle cijfers toelichten.

Maar mocht je zelf je boekhouding doen, dan vind je hieronder een handig overzicht van de verschillen tussen direct en indirect cashflowmethodes. Zo kun je zelf beslissen welke het beste bij jouw bedrijf past.

Wat staat er op een cashflowoverzicht?

Voordat we dieper in de stof duiken, moeten we eerst de drie belangrijkste elementen van een cashflowoverzicht bespreken.

  1. Operationele cashflow: Dit zijn inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals contante verkoopopbrengsten, rente, betalingen aan leveranciers, belastingen en salarissen. 
  2. Investeringscashflow: Dit zijn inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op investeringen. Onder inkomsten vallen bijvoorbeeld de verkoop van bedrijfsactiva of de winst op aandelen. Voorbeelden van uitgaven zijn aflossingen op een lening en de aanschaf van activa. 
  3. Financieringscashflow: Dit zijn inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op aandelen, obligaties, aflossing van schulden en dividenduitkeringen aan investeerders. 

De netto cashflow is gelijk aan het totaal van de inkomende cashflow minus het totaal van de uitgaande cashflow. Een voorbeeld. Stel, je hebt een netto cashflow van €150.000 uit je bedrijfsactiviteiten, €20.000 uit je investeringsopbrengsten en een negatieve netto cashflow van €60.000 door de aflossing van schulden.

Zo bereken je dan de netto cashflow van je bedrijf:

€150,000 + €20,000 – €60,000 = €110,000

In dit voorbeeld heeft je bedrijf een netto cashflow van €110.000, wat duidt op een aardig solid bedrijf. Hiermee is de kans groot dat je je overhead kunt blijven betalen en je schulden kunt afbouwen.

Als je steevast een positieve netto cashflow hebt, staat je bedrijf er goed voor. Omgekeerd kan het lastig zijn je bedrijfskosten te blijven betalen als je voortdurend een negatieve cashflow hebt.

Wat is het verschil tussen direct en indirect cashflow?

From direct to indirect cashflow method hebben elk hun eigen uitgangspunt, berekening en mate van detail om het saldo van de liquid middelen te onderbouwen.

Directe cashflow

Organisaties die boekhoudkundige beginselen uitvaardigen, adviseren doorgaans de direct cashflowmethode te gebruiken, omdat die nauwkeuriger informatie oplevert. Toch kiezen veel bedrijven voor de indirecte methode, omdat die eenvoudiger is, minder complex voor verslagleggingsdoeleinden en minder tijdrovend om op te stellen. Om het cashflowoverzicht op te stellen, specificeer je alle contante transacties afzonderlijk. Vervolgens tel je over een bepaalde periode de contante inkomsten bij elkaar op en trek je daar de contante uitgaven van af. Niet-geldelijke transactions blijven buiten beschouwing.

Directe cashflowtransacties zijn vooral contant betalingen van klanten, salarissen van werknemers, contant betaalde rekeningen, betalingen aan leveranciers en inkomstenbelasting. Nadat je de uitgaven van de ontvangen betalingen hebt afgetrokken, hou je een positieve of een negatieve cashflow over.

Indirecte cashflow

Indirect cashflow gebruikt schattingen om de netto-inkomsten van je organisatie te berekenen. Grotere bedrijven met veel achterstallige betalingen, activa en investeringen kiezen voor de indirecte methode, omdat die eenvoudiger en sneller is – zij het minder nauwkeurig.

De indirecte cashflowmethode neemt je netto-inkomsten als uitgangspunt en correcteert die aan de hand van balansmutaties. Corrections kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Verwijderen van niet-geldelijke kosten en betalingen
  • Afschrijvingen
  • transitorische posten
  • Aflossingen
  • Wijzigingen in voorraden, vorderingen in schulden

Wat is de relatie tussen het cashflowoverzicht en de winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening geeft de inkomsten en kosten over een bepaalde periode weer, terwijl het cashflowoverzicht de geldstroom uit je bedrijfs-, financierings- en investeringsactiviteiten weergeeft. I gebruikt de winst- en verliesrekening om je cashflow te berekenen. Door de twee financiële overzichten met elkaar te vergelijken, kun je conclusies trekken over je cashmanagement. Als je winst- en verliesrekening bijvoorbeeld een gezond kassaldo laat zien, maar je cashflowoverzicht een lager bedrag aangeeft, dan ben je waarschijnlijk veel schulden aan het afbetalen of je hebt kapitaalinvesteringen gedaan.

Een slechte resultatenrekening maar een positief cashflowoverzicht kan betekenen dat je bedrijf veel activa heeft. Dat betekent dat je niet veel winst maakt op de verkoop van je product of dienst, maar wel activa hebt, zoals onroerend goed, apparatuur of kantoormeubilair, die je zo nodig kunt verkopen om kapitaal te genereren.

Zo kies je de juiste cashflowmethode

Je accountant kiest doorgaans de cashflowmethode die het beste past bij de omvang van je bedrijf en de doelstellingen van je financiële verslaglegging. Maar als je toch een keuze wilt maken of als je beide methods gewoon beter wilt begrijpen, is hier een aantal factoren om rekening mee te houden:

Directe cashflow

Aangezien elke contante transactie een nieuwe dataset samenstelt, est de directe methode en transparent rapport van je cashflow. De direct methode is een diepgaandere cashflowanalyse dan de indirecte, maar kost vaak heel veel tijd. Vooral wanneer je bedrijf grote volumes goederen van geringe waarde verkoopt.

De direct cashflowmethode toepassen kan zinvol zijn, omdat je hiermee makkelijker potentiële cashflowinvesteringen en de mogelijke gevolgen van stijgende contante uitgaven kunt voorspellen. Bovendien biedt deze methode je inzicht in mogelijke kostenbesparingen en ben je voorbereid op voorziene perioden van negatieve cashflow.

Indirecte cashflow

Met de indirect methode kun je de cashflow vergelijken met de nettowinst, verklaren hoe je geld ontvangt en inkomsten vastleggen. Als in een bepaalde periode je nettowinst en je eindsaldo niet met elkaar overeenstemmen, kun je zien wat daar de oorzaak van is.

Omdat je begint met de nettowinst die op de winst- en verliesrekening van je bedrijf staat, krijg je sneller een beeld van je cashflow. De indirecte methode is misschien minder nauwkeurig dan de directe methode, omdat je de berekening baseert op schattingen, maar zal toch aardig in de buurt komen. Heeft je bedrijf veel investeringen, leningen of activa, dan gebruik je waarschijnlijk de indirecte methode. Waarschijnlijk voer je ook een boekhouding op transactiebasis, wat betekent dat je inkomsten en uitgaven boekt op het moment dat je ze aangaat, in plaats van op het moment van betalen. Als je een betalingstermijn haunted van 60 of 90 dagen, kan het zijn dat er veel geld ‘in de lucht hangt’, ook al is het verantwoord op papier.

Uiteindelijk leveren beide methods min of meer dezelfde resultaten op.

Vereenvoudig de cashflow voor je e-commercebedrijf

Of je voor het beoordelen van je cashflow nu voor de direct of voor de indirect cashflowmethode kiest, je houdt in elk geval in de gaten wat je verdient en wat je uitgeeft, zodat je bedrijf ook op de langere termijn financieel gezond blijft. Daarvoor is het cruciaal dat je je boekhouding up-to-date houdt en toekomstige uitgaven goed plant naarmate je bedrijf groter wordt.

Groei op jouw handle met Mollie

Mollie heeft als doel alle bedrijven te helpen groeien. Dat doen we met een gemakkelijke betaaloplossing, waarmee je meer dan 25 toonaangevende betaalmethodes kunt accepten en een conversie-geoptimaliseerde kassa kunt aanbieden. We bieden ook een serie integraties en geavanceerde functies die je boekhouding en andere financiële processen vereenvoudigen zodat je je bedrijf gemakkelijk kunt opschalen .

Klaar om met Mollie aan de slag te gaan?