Hoe zal ISO 20022 e-commerce betalingen veranderen?

Mensen zijn in het algemeen niet snel enthousiast over een nieuwe ISO-norm. Er bestaan op dit moment tweeëntwintigduizend ISO normen. Drie daarvan zijn het bekendst:

 • ISO 9001 (kwaliteitscontrole)
 • ISO 27001 (beheersystemen voor informatiebeveiliging)
 • ISO 14001 (milieubeheersystemen)

Elke norm is bedoeld om orde te scheppen in de chaos van best practices, die in geografische silo’s zijn ontwikkeld.

Op verschillende vlakken loopt de bank- en betalingssector nog achter. Denk aan een woud van wetten en regels, verouderde processen en wat vertraging in het oppakken van innovatieve concepten. Maar nu komt daar verandering in. De globalisering is onomkeerbaar en dankzij de ISO 200222 komen grensoverschrijdende betalingen eindelijk de eenentwintigste eeuw in.

“It’s pretty exciting,” said Isabel Schmidt, Global Head of Direct Clearing and Asset Account Services at BNY Mellon Treasury Services. “ISO 20022 leads to automatic reconciliation, faster payments and lower costs. It takes away the repetitive work. This allows players in the payment chain to put energy into new business. And in anything that adds value to our customers and businesses.”

Wat is ISO 20022?

ISO 20022 heeft te maken met berichten die banken elkaar sturen wanneer iemand een grensoverschrijdende overboeking uitvoert. Eén van de meest gebruikte netwerken is SWIFT, dat meer dan 46 miljoen berichten per dag verwerkt. Schmidt legt uit wat het probleem is: ‘SWIFT is niet het enige netwerk. Betalingen zijn een lappendeken. ACH, CHAPS, CHIPS – ze proberen allemaal hetzelfde te doen, maar ze zijn niet hetzelfde. Netwerken integreren niet goed met elkaar of met de bedrijfsprocessen die ze ondersteunen.’

Volgens SWIFT creëert ISO 20022 een woordenboek van berichten. Elke financiële instelling ter wereld zal dat woordenboek gebruiken, zoals dat ook in bijvoorbeeld de luchtvaartsector gaat. Het idee is dat er een centrale opslagplaats van termen, processen en best practices ontstaat. Gevolg: minder misverstanden, minder mislukte transacties en minder fraude.

Waarom is ISO 20022 zo belangrijk?

Gestandaardiseerde gegevens. Het huidige berichtenformat is ongestructureerd, want er zijn geen datapunten. Ook zijn er geen voorschriften voor wat er in de berichten moet staan of in welke volgorde de gegevens moeten verschijnen. Dat maakt het erg moeilijk om AI of andere automatiseringen toe te passen op het proces van geldverkeer. Ongestructureerde gegevens op record-niveau zijn overzichtelijk genoeg. Maar iedereen die wel eens met data-analyse heeft gewerkt, weet dat het op schaal een complete nachtmerrie is.

De boodschap standaardiseren, heeft een aantal voordelen:

 • Het neemt de geografische variabelen voor de programmering weg
 • Het maakt de gegevensanalyse veel eenvoudiger
 • Het maakt elk bedrijfsproces in het algemeen met betrekking tot betalingen veel eenvoudiger

Is ISO 20022 verplicht?

The ISO has no regulatory or legal authority. So any standards they issue are technically optional. But once a standard is widely adopted, those who don’t adhere to it usually lose their competitive advantage.

Andrew Foulds, Director of Global Clearing Solutions and Product Management bij Fiserv, legt uit: “Financiële instellingen die ISO 20022 mijden, zouden wel eens een dure vergissing kunnen begaan. Ze komen onder toenemende concurrentiedruk te staan van fintechs en BigTech. Die ontwikkelen zich in een zeer snel tempo en staan te trappelen om hun plaats in te nemen. Deze tech-forward organisaties hebben duidelijk laten zien dat ze de bandbreedte en het vermogen hebben om de waarde van data te begrijpen. Ze kunnen deze ook gebruiken om diensten op maat aan te bieden.”

Wanneer wordt ISO 20022 van kracht?

Honderdvijftig landen hebben de ISO 20022-norm aangenomen toen deze voor het eerst werd voorgesteld. Toch duurt het overgangsproces naar verwachting tot 2025. Tijdens deze overgang zullen instellingen zowel SWIFT-berichten (MT) als ISO 20022-berichten (MX) gebruiken.

Meer dan zeventig landen, waaronder Zwitserland, China, Japan en India, zijn al overgeschakeld. Ook werken verschillende kleinschalige betalingssystemen in Europa al met de nieuwe standaard. Als jouw Europese bank nu direct overschrijven aanbiedt, is het zeer waarschijnlijk dat zij ISO 20022 al hebben geïmplementeerd.

2022 – SWIFT and the European Central Bank go live in November with ISO 20022 for high-value payments in November.

TARGET2, ook in Europa, zal ISO 20022 in november in één keer invoeren in plaats van een geleidelijke aanpak.

2023 – Het CHAPS-netwerk in de Verenigde Staten zal in het voorjaar van 2022 beginnen met de overschakeling op ISO 20022. Ze streven ernaar het proces begin 2023 te voltooien.

2024 – MT and MX messages will co-exist in Australia until 2024.

2025 – ISO 20022 is de wereldwijde norm voor hoogwaardige betalingssystemen van alle reserve valuta’s. Het zal 80% van het transactievolume en 87% van de transactiewaarde wereldwijd ondersteunen.

Wat is het verschil tussen hoogwaardige en laagwaardige betalingen?

In het bankwezen wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende transacties. Het gaat dan om transacties die banken voor zichzelf of voor hun zakelijke klanten verrichten. Daaronder vallen ook overzeese banken.

Low-value payments are transactions initiated by everyone else. This includes everything from the $5 you send for your nephew’s birthday, to the large bills that companies pay their suppliers.

In Australië wordt bijvoorbeeld in totaal 122 miljard Australische dollar per dag aan betalingen met hoge waarde gedaan. De gemiddelde betaling bedraagt 3,2 miljoen euro. Het gaat dus om slechts 38.000 transacties.

Daartegenover staan betalingen met een lage waarde. Het transactievolume ligt aanzienlijk hoger, maar het transactiebedrag is veel lager. In 2020 bedroegen de Europese retailbetalingen gemiddeld 294 miljoen transacties per dag, met een gemiddelde kaarttransactiewaarde van 41 euro.

Wat is het verschil tussen SWIFT- en ISO 20022-berichten?

MX messages from ISO 20022 look very different from MT messages from SWIFT. An old MT message consists of a text box with some data, in some format. MX messages contain 940 individual fields. You don’t have to fill them all in, but an MX message still takes several pages when printed.

De ontwerpers van MX-berichten hebben ervoor gezorgd dat het format toekomstbestendig is. Komt er in de toekomst een andere standaard opmaaktaal, dan kan de huidige XML eenvoudig worden vertaald.

Waarom is ISO 20022 een verbetering ten opzichte van SWIFT?

MX-berichten zijn beter dan MT-berichten, vanwege de gegevens die ze kunnen overbrengen. Maar eigenlijk zal deze nieuwe norm bijna elk aspect van het bankwezen beïnvloeden.

Innovatie

Hoe meer data je verzamelt, hoe meer informatie je hebt over het gedrag en de behoeften van klanten. Door de data-toename zal er meer concurrentie komen tussen financiële instellingen, fintechs en betalingsverwerkers. Want deze spelers zullen producten moeten ontwikkelen die klanten op alle niveaus van het bankwezen graag willen gebruiken.

Interoperabiliteit

Business is a lot smoother when the tech stack just works. This also applies to the banking sector. In the past, financial institutions developed and implemented standards in a silo. This led to inconsistency and a lack of customization. IT departments became overloaded as they were constantly trying to fix the bad infrastructure. So they couldn’t innovate. With this new global standard, sending money from Germany to Argentina is now as easy as it is from Germany to France.

Transparantie

Als bedrijven betalingen bijna in realtime kunnen afstemmen, kunnen ze ook hun cashflow met dezelfde transparantie beheren. Dit verbetert de prognoses en leidt tot betere zakelijke beslissingen.

Fraude en naleving

Het XML-formaat kan makkelijk worden geïntegreerd in vrijwel elke marktinfrastructuur en elk betalingssysteem ter wereld. Hierdoor kunnen er betere analyses worden gemaakt en ontstaan er minder fouten door menselijk handelen. Ook wordt de regelgeving nauwkeuriger nageleefd, is de beveiliging beter en wordt fraude makkelijker voorkomen.

Standaardisering van niet-Latijnse alfabetten

De tekenset voor MX-berichten is tien keer zo lang als voor MT-berichten. Daardoor is er veel meer ruimte voor berichten in niet-Latijnse alfabetten. Denk aan Chinees, Russisch of Grieks. Azië is ‘s werelds meest innovatieve markt op het gebied van bankieren en betalingen. Geen verrassing dus dat de People’s Bank of China meer dan tien jaar geleden is begonnen met het invoeren van ISO 20022.

Hoe beïnvloedt ISO 20022 de e-commerce business?

Twee belangrijke wijzigingen in ISO 20022 zijn rechtstreeks van invloed op e-commerce business. Dat zijn:

 • een snellere afhandeling van transacties
 • een efficiëntere verrekening

In welke mate deze zaken van invloed zullen zijn op jouw bedrijf, hangt af van een aantal factoren:

 • de omvang van je bedrijf
 • het internationale bereik
 • de manier waarop je momenteel de boekhouding voert

Hoe groter je bedrijf, hoe meer kans dat je ook grotere betalingen doet aan internationale leveranciers. Gebruiken alle partijen betalingsverwerkers en banken die ISO 20022 volledig hebben ingevoerd, dan worden overschrijvingen waarschijnlijk sneller verwerkt. Vooral als het om twee verschillende landen gaat.

Heeft jouw bedrijf een breed internationaal klantenbestand, dan is het ook waarschijnlijk dat je veel geld overmaakt tussen valuta en belastingjurisdicties. Dit wordt eenvoudiger en sneller geregeld. Ook als je factuurbetalingen, bankoverschrijvingen of automatische incasso’s aanbiedt, zijn er voordelen. De tijd tussen het moment dat de klant betaalt en het moment dat het op jouw rekening wordt geboekt, is aanzienlijk korter. Deze nieuwe realtime cashflow-zichtbaarheid zal prognoses en voorraadbeheer een stuk eenvoudiger maken.

The biggest change is probably noticed by the accounting department. Especially if your company is large enough to use commercial accounting software, such as SAP. Due to the standardized fields and extra information in MX messages, the straight through processing rate will skyrocket. That’s the number of transactions that don’t involve people. With more information to compare, the AI reconciliation component of your accounting software will be able to match payments to invoices much more accurately.

In theorie zou deze toename in straight-through processing de kosten per transactie moeten verlagen. Dit gaat om de kosten die banken, creditcards en digital wallets in rekening brengen om hun producten te gebruiken.

ISO 20022 volledig integreren met Mollie

De ISO 20022-standaard helpt je om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de communicatie met je partners te optimaliseren.

Klaar om met Mollie aan de slag te gaan?